Заключение сотрудника Фонда № 1467ЭБ от 02.07.2021 г.