Заключение сотрудника Фонда № 1456ЭБ от 02.07.2021 г.