Заключение сотрудника Фонда № 1466ЭБ от 02.07.2021 г.