Заключение сотрудника Фонда № 1451ЮЗ от 19.04.2021 г.