Заключение сотрудника Фонда № 1446ЮЗ от 18.03.2021 г.