Заключение сотрудника Фонда № 1435ЮЗ от 12.04.2021 г.