Заключение сотрудника Фонда № 1460ЮЗ от 10.04.2021 г.