Заключение сотрудника Фонда № 1445ЭБ от 11.05.2021 г.