Заключение сотрудника Фонда № 1449ЭБ от 11.05.2021 г.