Заключение сотрудника Фонда № 1440ЮЗ от 18.03.2021 г.