Заключение сотрудника Фонда № 1447ЮЗ от 18.03.2021 г.