Заключение сотрудника Фонда № 1459ЮЗ от 16.04.2021 г.