Заключение сотрудника Фонда № 1439ЭБ от 16.04.2021 г.