Заключение сотрудника Фонда № 1459ЭБ от 16.04.2021 г.