Заключение сотрудника Фонда № 1435ЭБ от 16.04.2021 г.