Заключение сотрудника Фонда № 1460ЭБ от 16.04.2021 г.