Заключение сотрудника Фонда № 1453ЭБ от 16.04.2021 г.