Заключение сотрудника Фонда № 1432ЭБ от 16.04.2021 г.