Заключение сотрудника Фонда № 1426ЮЗ от 18.03.2021 г.