Заключение сотрудника Фонда № 1425ЮЗ от 18.03.2021 г.