Заключение сотрудника Фонда № 1448ЮЗ от 18.03.2021 г.