Заключение сотрудника Фонда № 1378ЭБ от 19.03.2021 г.