Заключение сотрудника Фонда № 1395ЭБ от 19.03.2021 г.