Заключение сотрудника Фонда № 1446ЭБ от 18.03.2021 г.