Заключение сотрудника Фонда № 1425ЭБ от 18.03.2021 г.