Заключение сотрудника Фонда № 1426ЭБ от 18.03.2021 г.