Заключение сотрудника Фонда № 1441ЭБ от 19.03.2021 г.