Заключение сотрудника Фонда № 1448ЭБ от 19.03.2021 г.