Заключение сотрудника Фонда № 1440ЭБ от 18.03.2021 г.