Заключение сотрудника Фонда № 1447ЭБ от 19.03.2021 г.