Заключение сотрудника Фонда № 1405ЭБ от 18.03.2021 г.