Заключение сотрудника Фонда № 1436ЭБ от 18.03.2021 г.