Заключение сотрудника Фонда № 1395ЮЗ от 18.03.2021 г.