Заключение сотрудника Фонда № 1433ЭБ от 02.03.2021 г.