Заключение сотрудника Фонда № 1415ЮЗ от 27.10.2020 г.