Заключение сотрудника Фонда № 1401ЮЗ от 27.10.2020 г.