Заключение сотрудника Фонда № 1417ЮЗ от 20.10.2020 г.