Заключение сотрудника Фонда № 1402ЮЗ от 27.10.2020 г.