Заключение сотрудника Фонда № 1419ЮЗ от 28.10.2020 г.