Заключение сотрудника Фонда № 1423ЮЗ от 26.10.2020 г.