Заключение сотрудника Фонда № 1419 ЮЗ от 28.10.2020 г.