Заключение сотрудника Фонда № 1413ЮЗ от 27.10.2020 г.