Заключение сотрудника Фонда № 1411ЮЗ от 07.10.2020 г.