Заключение сотрудника Фонда № 1402ЮЗ от 26.10.2020 г.