Заключение сотрудника Фонда № 1427ЭЗ от 11.12.2020 г.