Заключение сотрудника Фонда № 1431ЭБ от 21.12.2020 г.