Заключение сотрудника Фонда № 1416ЭБ от 08.12.2020 г.