Заключение сотрудника Фонда № 1427ЮЗ от 24.12.2020 г.