Заключение сотрудника Фонда № 1431ЮЗ от 24.12.2020 г.