Заключение сотрудника Фонда № 1412ЮЗ от 16.12.2020 г.